Privacy

Afbeelding invoegen

 

Sv Og Selfkant-Tuddern verwerkt en beveiligd uw persoonsgegevens met de groots mogelijke zorgvuldigheid. 

 

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Daarnaast kunt u uw gegevens doorgeven via ons contactformulier.

 

Wij verwerken van u de volgende gegevens:

  • NAW gegevens
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
 
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang u lid van onze vereniging bent.
 
Beveiliging van uw data
 
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen, zoals beveiligde opslag van uw gegevens in onze database. Tevens worden alle gegevens die u op onze website invoert versleuteld verstuurd met het https protocol (SSL).
 
 
Verstrekking aan derden
Og Selfkant-Tuddern verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verordening.
 
 
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met ons via het contactformulier.
 
 
Profilering
Wij gebruiken uw persoongegevens niet voor profilering.
 
 
 
Cookies
We maken op de website geen gebruik van (tracking)-cookies. Ook niet van Googel analytics.
 
 
Wijzigingen
Og Selfkant-Tuddern behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.